Privacyverklaring

Bij de uitleg van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de richtsnoeren zoals uitgegeven door de beroepsverenigingen NBA, NIRPA, NOB, RB en NOVAK gevolgd.