Klachtenregeling

BB Accountancy B.V. heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan BB verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door BB.
De klachtenregeling vormt onderdeel van het door BB gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is bedoeld voor klanten van BB, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.


Klachten als bedoeld in de klachtenregeling uit ons handboek kunt u sturen naar yvonnedehaan@bbaccountancy.nl .
Binnenkomende klachten worden direct in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk afgewerkt.